ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУ МОЖЛИВИХ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ ШЛЯХОМ АНАЛІЗУ ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНОСТІ ПОДІЙ З ІНФОРМАЦІЙНИМ ПРОСТОРОМ
УДК 681.3
В.М. ФУРАШЕВ,
Д.В. ЛАНДЕ,
кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник
доктор технічних наук, старший науковий співробітник

    
    
Анотація: Щодо підходів до прогнозної оцінки явищ та подій, пов'язаних з проявами інформаційних війн.  
Найбільш ефективним засобом забезпечення національної або особистої безпеки, відстоювання національних або особистих інтересів є передбачення та уникнення будь-якими засобами реальних або потенційних подій і явищ, які можуть бути реальними або потенційними загрозами. Саме тому людство знаходиться у постійному пошуку механізмів передбачення, в першу чергу, "загрозливих" подій і явищ і, по-друге, їх усунення або нейтралізації. Зрозуміло, що кожен етап розвитку суспільства потребує своїх механізмів, але всі ці механізми базуються на збиранні, аналізі та синтезі відповідної інформації.
У сучасному світі, враховуючи тенденції розвитку інформаційного середовища, особливо в розвинутих країнах, з`являються нові можливості та попити у цій сфері.
Серед загроз національним інтересам і національній безпеці у ст. 7 Закону України "Про основи національної безпеки України" [1] щодо інформаційної сфери зазначається: "…намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації".
Сучасний інформаційний простір представляє собою унікальну можливість отримання інформації з будь-якого питання, але при наявності відповідного інструментарію, застосування якого дозволяє аналізувати взаємозв'язок можливих подій або подій, які вже відбуваються, з інформаційною активністю визначеного кола джерел інформації.
Цю взаємопов'язаність можна проілюструвати на конкретних прикладах. Дослідження авторів проводилися на наборі документальних корпусів, що містять повідомлення он-лайнових ЗМІ різних обсягів, зібраних з мережі Інтернет системою InfoStream [2], яка забезпечує інтеграцію та моніторинг мережних інформаційних ресурсів. За допомогою цієї системи виконується автоматизований збір даних з веб-сайтів у режимі реального часу, їх структурування, групування за семантичними ознаками, а також тематичний вибірний розподіл і надання доступу до інформації у пошукових режимах. За допомогою системи InfoStream охоплюються новини з тисяч вітчизняних і закордонних веб-сайтів, здійснюється їх обробка та узагальнення. Система забезпечує доступ до унікального ретроспективного фонду, що перевищує 80 млн. записів за 10 років та підтримку аналітичної роботи в режимі реального часу, у тому числі побудову сюжетних ланцюжків, дайджестів, діаграм появи у часі та таблиць взаємозв'язків понять.
Тематика досліджуваного інформаційного потоку визначалася наведеними нижче запитами до системи InfoStream щодо розвитку кризових явищ в країні.
Розглядалися такі запити інформаційно-пошуковою мовою системи InfoStream:
1. Запит (широкий, загальнотематичний):
(парламентськ~криз)|(політичн~криз)|(фінансов~криз)|(економічн~криз)…
Продовження статті у друкованому варіанті журналу. Контактний телефон для довідок з питань передплати та отримання паперового журналу - 234-94-56.