Архів номерів:
Науково-дослідний центр правової інформатики
Національної академії правових наук України
Інститут законодавства Верховної Ради України
Київський національний університет внутрішніх справ
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України
 
Шановні друзі !

Науково-дослідним центром правової інформатики Академії правових наук України з 2003 року видається науковий, фаховий журнал "Правова інформатика".
  Тематична спрямованість журналу - правова інформатика, інформаційне право та інформаційна безпека.
  Основна мета - залучити до цивілізованого інформаційного загальнодержавного поля та обговорення багато аспектних завдань інформаційної сфери величезний прошарок українських науковців, фахівців з інформатизації та інших галузей народного господарства щодо концептуальних, правових, організаційних, методологічних проблем упорядкування суспільних інформаційних відносин, кодифікації інформаційного законодавства в умовах гармонізації з нормами права континентальної системи та формування в України електронно-інформаційного середовища.
  Завдання журналу передбачає інформаційно-аналітичне висвітлення та інформування про погляди, практичні результати науковців та фахівців різних галузей господарства, а також про зарубіжний досвіду у упорядкуванні та шляхах нормативно-правового регулювання інформаційних відносин в інформаційному суспільстві.
  Суттєвим елементом журналу є його наукове, громадсько-політичне та економічне спрямування, а саме - формування позитивного іміджу законодавчої влади в Україні та за її межами.
  Організація журналу з політичної точки зору дає можливість не тільки інформувати про різни погляди на проблеми правового упорядкування суспільних інформаційних відносин в електронно-інформаційному середовищі, але й створити умови для висвітлення нових ідей, концепцій, програм, проектів щодо правової інформатики, інформаційного права та сприяти впровадженню їх у життя.
  Свідоцтво про державну реєстрацію журналу: серія КВ № 8254 від 22.12.2003 р., видане Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.
 
  Постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 08.06.05 р. № 2-05/5 журнал "Правова інформатика" включено до переліку наукових фахових видань України. В журналі можуть публікуватися матеріали стосовно дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата: юридичних наук (Постанова президії ВАК України від 08.07.09 р. № 1-05/3); технічних наук (Постанова президії ВАК України від 10.02.10 р. № 1-05/1).
 
Журнал "Правова інформатика" виходить щоквартально та видається у двох варіантах - паперовому та електронному. Паперовий варіант тиражується в обмеженому обсязі. Для ознайомлення зі скороченим змістом матеріалів, що публікуються, пропонуємо відвідати електронну версію журналу на сайті: //www.bod.kiev.ua/jurnal.
З питань публікації статей та отримання журналу звертайтеся за телефоном: 234-94-56.

ПОШУК ПО САЙТУ
 
 


Концепція   Зміст   До авторів    До читачів    Редколегія   Наша продукція    Контакти
      На головну